Första Webmaster Tools uppdateringen för 2014

Mer exakt data. Yey!

#webmastertools   #webmastertoolsupdate  

Mer exakta siffror över intryck och klick visas nu i Webmaster Tools
Tweet Tweet När (not provided)-trafiken bara ökar och allt mer sökfraser försvinner från Google Analytics, så är faktiskt det här en riktigt fin överraskning från John Mueller på Google. Du har nu efter nyår en mer exakt överblick av hur många intryck (impressions) och klick dina webbsidor genererar. Tidigare såg du bara en genomsnittlig och […]